Оюутан элсүүлэх журам

2016-05-26

Захирлын  2018  оны  04 дүгээр  сарын 17-ны

өдрийн 30 тоот тушаалаар батлав.

 

ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ БИЗНЕСИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬД

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Энд дарж үзнэ үү !