Сургалт, хөтөлбөр

2016-05-24

Хөтөлбөрийн нэр, мэргэжлийн чиглэл

           2018-2019 оны хичээлийн жилд ОУЭЗБДС нь дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлэх бөгөөд ийнхүү элсүүлэхдээ тухайн элсэгчээс өгсөн Ерөнхий шалгалтын дүнг харгалзан баримтална. Үүнд:

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн

нэр

Мэргэжлийн чиглэл

Суралцах хугацаа

/жил/

Сургалтын хэлбэр

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл

1

Эдийн засаг Олон улсын эдийн засагч         /бакалавр/

4

Өдөр

Математик,  Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Монгол хэл

2

Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

4

3

Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

4

Өдөр

 

Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Физик
Олон улсын гааль, татварын мэргэжилтэн /бакалавр/

4

Олон улсын санхүү-валютын эдийн засагч /бакалавр/

4

Даатгалын эдийн засагч /бакалавр/

4

4

Нягтлан бодох бүртгэл Нягтлан бодогч /бакалавр/

4

Өдөр

 

Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Физик
Татварын эдийн засаг-нягтлан бодогч /бакалавр/

4

5

Програм хангамж Компьютерийн програм хангамжийн мэргэжилтэн /бакалавр/

4

Математик, Гадаад хэл, Физик, Нийгмийн тухай мэдлэг

6

Уул уурхайн ашиглалтын технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженер /бакалавр/

4

Өдөр

 

Физик, Математик, Хими, Биологи, Гадаад хэл, Газар зүй

7

Механик инженер Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер /бакалавр/

4

8

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич  инженер /бакалавр/

4

9

Менежмент Үйлдвэрлэлийн менежер /бакалавр/

4

Өдөр

 

Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Газарзүй, Монгол хэл, Монгол улсын түүх
Хүний нөөцийн менежмент /бакалавр/

4

Олон улсын аялал жуулчлалын менежер /бакалавр/

4

10

Гадаад хэлний орчуулга Япон-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/

4

Өдөр

Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Монгол хэл, Монгол улсын түүх
Солонгос-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/

4

Өдөр

Хятад-Англи хэлний орчуулагч  /бакалавр/

4

Өдөр

11

Түүх, археологи Олон улсын харилцааны ажилтан /бакалавр/

4

Өдөр

12

Олон улсын эдийн засаг болон нийгмийн ухааны чиглэлээр Монгол, Сингапурт 2,5 жил,  дараа нь АНУ-д шилжин 2 жил сурч АНУ-ын дипломтой төгсөх 20 гаруй мэргэжлийн ангиуд /бакалавр/

4.5

Өдөр

Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

13

Олон улсын аялал жуулчлалын менежерийн ангид Монгол, Сингапурт,  дараа нь Англид шилжин сурч Английн дипломтой төгсөх зочид буудлын менежер /бакалавр/

4.5

Өдөр

Газар зүй, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл

Эчнээ /бакалавр/ болон магистр, докторын хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн

нэр

Мэргэжлийн чиглэл Суралцах хугацаа

/жил/

Сургалтын хэлбэр

Шалгалт өгөх хичээл

1

Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

4.5

Эчнээ

Математик, Гадаад хэл
Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

2.5

Эчнээ

2

Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

2.5

Эчнээ

Математик, Гадаад хэл
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

4.5

Эчнээ

3

Бизнесийн удирдлага /магистр/

1.5

Өдөр

Мэргэжил, Гадаад хэл

4

Санхүү, банк, даатгал /магистр/

1.5

Өдөр

5

Бизнесийн удирдлага /докторын сургалт/

5

Өдөр

6

Санхүү банк, даатгал /докторын сургалт/

5

Өдөр