Сургалт, хөтөлбөр

2016-05-24

Хөтөлбөрийн нэр, мэргэжлийн чиглэл

2017-2018 оны хичээлийн жилд ОУЭЗБДС нь дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлэх бөгөөд ийнхүү элсүүлэхдээ тухайн элсэгчээс өгсөн Ерөнхий шалгалтын дүнг харгалзан баримтална. Үүнд:

Хөтөлбөрийн

       нэр        

     Мэргэжлийн чиглэл Суралцах хугацаа /жил/ Сургалтын хэлбэр     Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл
1 Эдийн засаг Олон улсын эдийн засагч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг
2 Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 4 Өдөр
Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 4.5 Эчнээ
Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 2.5 Эчнээ
3 Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг
Олон улсын гааль, татварын мэргэжилтэн /бакалавр/
Олон улсын санхүү-валютын эдийн засагч /бакалавр/
Даатгалын эдийн засагч /бакалавр/
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 2.5 Эчнээ Математик, Гадаад хэл
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4.5 Эчнээ
4 Нягтлан бодох бүртгэл Нягтлан бодогч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг
Татварын эдийн засаг-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4 Өдөр
5 Програм хангамж Компьютерийн програм хангамжийн мэргэжилтэн /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Гадаад хэл
6 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Физик, Математик
7 Механик инженер Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Физик
8 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич  инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Хими, Физик
9 Менежмент Үйлдвэрлэлийн менежер /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг
Хүний нөөцийн менежмент /бакалавр/ 4 Өдөр Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
Олон улсын аялал жуулчлалын менежер /бакалавр/ 4 Өдөр Газарзүй, Гадаад хэл
10 Гадаад хэлний орчуулга Япон-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/ 4 Өдөр Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
Солонгос-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/ 4 Өдөр
Хятад-Англи хэлний орчуулагч  /бакалавр/ 4 Өдөр
11 Түүх, археологи Олон улсын харилцааны ажилтан /бакалавр/ 4 Өдөр
12 Олон улсын эдийн засаг болон нийгмийн ухааны чиглэлээр Монгол, Сингапурт 2,5 жил,  дараа нь АНУ-д шилжин 2 жил сурч АНУ-ын дипломтой төгсөх 20 гаруй мэргэжлийн ангиуд /бакалавр/ 4.5 Өдөр Математик, Гадаад хэл
13 Олон улсын аялал жуулчлалын менежерийн ангид Монгол, Сингапурт,  дараа нь Англид шилжин сурч Английн дипломтой төгсөх зочид буудлын менежер /бакалавр/ 4.5 Өдөр Математик, Гадаад хэл
14 Бизнесийн удирдлага /магистр/ 1.5 Өдөр Мэргэжил, Гадаад хэл
15 Санхүү, банк, даатгал /магистр/ 1.5 Өдөр
16 Бизнесийн удирдлага /докторын сургалт/ 5 Өдөр
17 Санхүү банк, даатгал /докторын сургалт/ 5 Өдөр