Урилга

2016-06-16
2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн урилга

         Хоёр дахь шатанд магадлан итгэмжлэгдэж, 22 дахь хичээлийн жилээ угтаж байгаа бакалавр, магистр, докторын сургалттай Олон Улсын Эдийн Засаг Бизнесийн Дээд Сургууль Таныг урьж байна.

        2018-2019 оны хичээлийн жилд манай сургууль  Eрөнхий шалгалтанд 410 болон түүнээс дээш оноо авсан иргэнийг дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр  оюутнаар  элсүүлнэ. Үүнд:

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн

нэр

Мэргэжлийн чиглэл

Суралцах хугацаа

/жил/

Сургалтын хэлбэр

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл

1

Эдийн засаг Олон улсын эдийн засагч         /бакалавр/

4

Өдөр

Математик,  Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Монгол хэл

2

Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

4

3

Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

4

Өдөр

 

Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Физик
Олон улсын гааль, татварын мэргэжилтэн /бакалавр/

4

Олон улсын санхүү-валютын эдийн засагч /бакалавр/

4

Даатгалын эдийн засагч /бакалавр/

4

4

Нягтлан бодох бүртгэл Нягтлан бодогч /бакалавр/

4

Өдөр

 

Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Физик
Татварын эдийн засаг-нягтлан бодогч /бакалавр/

4

5

Програм хангамж Компьютерийн програм хангамжийн мэргэжилтэн /бакалавр/

4

Математик, Гадаад хэл, Физик, Нийгмийн тухай мэдлэг

6

Уул уурхайн ашиглалтын технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженер /бакалавр/

4

Өдөр

 

Физик, Математик, Хими, Биологи, Гадаад хэл, Газар зүй

7

Механик инженер Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер /бакалавр/

4

8

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич  инженер /бакалавр/

4

9

Менежмент Үйлдвэрлэлийн менежер /бакалавр/

4

Өдөр

 

Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Газарзүй, Монгол хэл, Монгол улсын түүх
Хүний нөөцийн менежмент /бакалавр/

4

Олон улсын аялал жуулчлалын менежер /бакалавр/

4

10

Гадаад хэлний орчуулга Япон-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/

4

Өдөр

Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл, Монгол хэл, Монгол улсын түүх
Солонгос-Англи хэлний орчуулагч /бакалавр/

4

Өдөр

Хятад-Англи хэлний орчуулагч  /бакалавр/

4

Өдөр

11

Түүх, археологи Олон улсын харилцааны ажилтан /бакалавр/

4

Өдөр

12

Олон улсын эдийн засаг болон нийгмийн ухааны чиглэлээр Монгол, Сингапурт 2,5 жил,  дараа нь АНУ-д шилжин 2 жил сурч АНУ-ын дипломтой төгсөх 20 гаруй мэргэжлийн ангиуд /бакалавр/

4.5

Өдөр

Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

13

Олон улсын аялал жуулчлалын менежерийн ангид Монгол, Сингапурт,  дараа нь Англид шилжин сурч Английн дипломтой төгсөх зочид буудлын менежер /бакалавр/

4.5

Өдөр

Газар зүй, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл

Эчнээ /бакалавр/ болон магистр, докторын хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн

нэр

Мэргэжлийн чиглэл Суралцах хугацаа

/жил/

Сургалтын хэлбэр

Шалгалт өгөх хичээл

1

Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

4.5

Эчнээ

Математик, Гадаад хэл
Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/

2.5

Эчнээ

2

Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

2.5

Эчнээ

Математик, Гадаад хэл
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/

4.5

Эчнээ

3

Бизнесийн удирдлага /магистр/

1.5

Өдөр

Мэргэжил, Гадаад хэл

4

Санхүү, банк, даатгал /магистр/

1.5

Өдөр

5

Бизнесийн удирдлага /докторын сургалт/

5

Өдөр

6

Санхүү банк, даатгал /докторын сургалт/

5

Өдөр

Оюутан таныг амжилт өөд бид хөтөлнө.