Аялагч клуб

2016-05-29

“Аялагч” клубын танилцуулга

        Аялагч клуб нь ОУЭЗБДС-ийн ОУАЖМ-н ангийн оюутнуудын үүсгэл санаачлагаар 2009 оноос эхлэн оюутан залуусын чөлөөт цагийг зөв боловсон, үр дүнтэй өнгөрүүлэх, сурах идэвхи сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Клубын зорилго: Бид олон улсын түвшинд хүрсэн аялал жуулчлалын мэргэжилтнүүд болох

Клубын үйл ажиллагааны чиглэл: Спорт явган аялал зохион байгуулах, уралдаан тэнцээнд идэвхитэй оролцох, салбартаа амжилттай ажиллаж яваа хүмүүсийг урьж лекц семинар зохион байгуулах

Удирдагч багш:  ОУЭЗГТМТэнхимийн багш Б.Наранжаргал

Клубын удирдагч: ОУАЖМ 4-1 ангийн оюутан Н.Одоноо

Клубын нарийн бичгийн дарга: ОУАЖМ 3-1 оюутан М.Алтанчимэг болон бусад 30 гаруй үндсэн гишүүдтэй.

aylagch