Эрдэм шинжилгээний бүтээл

2016-05-29

1 ESh_Buteel

2-Nom3 Garyn avlaga

 “Чингис хааны удирдахуйн ухаан” төсөл

ОУЭЗБДС-ийн зочин профессор BugdИкеда Норихико энэхүү төслийг төслийг ОУЭЗБДС-ийн захиргаатай  хамтран хэрэгжүүлэхээр  2011 онд  санаачилан, тус сургуулийн эрдэмтэн багш нарыг оролцуулан ажиллаж, Чингисийн эзэнт гүрний үеийн  дэлхий дахины хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан чухал сэдвүүдийг сонгон судалж, жил бүр эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлэн санхүүжүүлж нөр их чармайлт гарган ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү төсөл нь тус сургуулийн судлаач багш нарын эх түүхээ гүнзгийрүүлэн судлах, эрдэм шинжилгээний ажлын арга барил эзэмшихэд ихээхэн ач тус хүргэж байгаа юм.   Зочин профессор Икеда Норихико Тандаа сургуулийн захиргаанаас гүн талархал илэрхийлэн төслийн хүрээнд  хэвлүүлээд байгаа  эрдэм шинжилгээний өгүүллийн 8 ботийг  Вэбсайтдаа байршуулан уншигчдын хүртээл болгов:

  • 2011 онд “Чингис хааны удирдахуйн ухаан”
  • 2012 онд “Чингисийн эзэнт гүрний хууль цаазанд ард иргэдийн эрх тэгш байх зарчмыг тусгасан нь”
  • 2013 онд  “Итгэл хэмээх Чингисийн менежементийн ухаан”
  • 2014 онд “Монголын эзэнт гүрний логистик  ба зам тээвэр”
  • 2015 онд “Монголын эзэнт гүрний энх тайванч дипломат бодлого түүний оруулсан хувь нэмэр”
  • 2016 онд “Монголын эзэнт гүрний удирдахуй дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо”
  • 2017 онд “Монголын эзэнт гүрний татвар”
  • 2018 онд “Монголын эзэнт гүрний үеийн хот байгуулалт”

22222 22222 Nuur_2016

Nuur_2015 Nuur_2014 Nuur_2013_10

Nuur_2013_3 Nuur_2011