ОУЭЗБДС-ийн “Эрдмийн чуулган – 2019” амжилттай зохион байгуулагдлаа

ОУЭЗБДС-ийн “Эрдмийн чуулган – 2017” амжилттай зохион байгуулагдлаа.

ОУЭЗБДС-ийн ОУЭЗС-ны төвөөс 2019-04-05-ны өдөр “Эрдмийн чуулган – 2019” багш, оюутны эрдэм шинжилгээний чуулганыг зохион байгууллаа. Тус чуулганд 9 багш, 6 оюутны илтгэлийг хэлэлцүүлсэн болно.

Чуулган нь дараах үр дүнд хүрсэн. Үүнд:

Багш нарын илтгэлүүдийг хэлэлцээд эхний 3 байрт дараах багш нарыг шалгаруулсан. Үүнд:

  1. ОУБСНББ-ийн тэнхимийн багш, док-т И.Энхбаяр “Барилгын салбарт үнэт цаасаар хөрөнгө оруулах боломж” сэдвээр 1-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  2. ОУЭЗГТМ-ийн тэнхимийн багш Б.Пүрэвдорж “Competitiveness and Sustainable development” сэдвээр 2-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  3. ХААИС-ийн НББ-ийн тэнхимийн багш Г.Чулуунцэцэг “Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл, тайлагнал” сэдвээр 3-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал тус тус хүртлээ.

Оюутнуудын илтгэлийг хэлэлцээд эхний 3 байрт дараах оюутнуудыг шалгарууллаа. Үүнд:

  1. ОУГТМ-ий 3-2 ангийн оюутан Г.Цэрэннадмид /Удирдсан багш С.Энхцэцэг/ “Мал эрүүлжүүлэх асуудал нь хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, экспортыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болох нь” сэдвээр 1-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  2. ОУБСМНБ 3-3 ангийн оюутан Ч.Тэлмэн /Удирдсан багш М.Наранзаяа/“Хэрэглээний зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл ба хязгаарлалт” сэдвээр 2-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  3. ОУХБМ 3-1 ангийн оюутан Ч.Мөнхбаатар /Удирдсан багш доктор Ц.Долгорсүрэн/ “E-commerce & World Economics Stable Developments” сэдвээр 3-р байр, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал тус тус хүртлээ.

“Эрдмийн чуулган-2019”-д оролцсон оюутны нэр, сэдэв

Д/д

Овог нэр

Оролцсон сэдэв

1

Б.Бадамзаяа Тогтвортой хөгжил Хөдөө аж ахуй

2

Ч.Мөнхбаатар E-commerce & World Economics Stable Developments

3

Б.Мөнхзул Авилгатай тэмцэх өнөөгийн нөхцөл байдал

4

С.Өнөрзаяа Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

5

Ч.Тэлмэн Хэрэглээний зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл ба хязгаарлалт

6

Г.Цэрэннадмид Мал эрүүлжүүлэх асуудал нь хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, экспортыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болох нь

“Эрдмийн чуулган-2019”-д оролцсон багш нарын нэр, сэдэв

Д/д Овог нэр Оролцох сэдэв
1 Доктор, проф Ц.Долгорсүрэн Тогтвортой хөгжил ба Монгол улсын экспортыг нэмэгдүүлэх боломж
2 Магистр  Ч.Буяндалай НББ-ийн ОУ-ын стандартын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа
3 Магистр Б.Мөнхдөл Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил
4 Магистр Р.Мөнхдулам Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн хандлага
5 Магистр, ТИНБ Б.Пүрэвдорж Competitiveness and Sustainable development
6 Доктор н.Энхбаяр Тэтгэвэрийн даатгалын математик загвар
7 Докторант И.Энхбаяр Барилгын салбарт үнэт цаасаар хөрөнгө оруулах боломж
8 Доктор С.Чулуунцэцэг Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл, тайлагнал
9 Доктор, проф Д.Пүрэв Экологийн баримжаатай эдийн засаг – Монгол Улс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *