Оюутнуудын санал асуулгын дүнгийн тухай мэдээлэл     

Олон Улсын Эдийн Засаг Бизнесийн Дээд Сургуулийн багш нарын заах арга, сургалтын материалын сонголт, оюутантай ажиллах ур дүй болон сургалтын үр дүнд үнэлэлт өгөх зорилгоор тус сургуулийн оюутнуудаас санамсаргүй түүврийн аргаар 2019 оны 1 сарын 20-31 өдрүүдэд ээлжит санал асуулга явуулав.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *