Манай сургуулийн профессорууд ACBSP байгууллагын олон улсын шинжээчид боллоо.

ASBSP_accredited

БМИҮЗ-ийн 20 жил, АНУ-ын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага ACBSP-ийн 30 жилийн ойн хүрээнд олон улсын шинжээчийн эрх олгох сургалт 2018 оны 9-р сарын 18-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд Сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан дэд захирал Г.Саранцэцэг, ОУЭЗГТМ-ийн тэнхимийн эрхлэгч А.Энхцэлмэг нар хамрагдан,    ACBSP-ийн олон улсын шинжээчийн сертификатаа гардан авлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *